............................................................................................................... V ponuke Nové Extra Služby...................................................................................................................................................... Nový cenník platný od 15.5.2023...........................................................................................................................................

Povinná výbava vozidiel

Povinná výbava pre motorové vozidla kategórie M1 a N1

Povinná výbava pre motorové vozidla kategórie M2, M3, N2, N3,T, C a PS

Náhradné koleso spolu s kľúčom na matice a príručným zdvihákom sa nevzťahuje na:

Povinná výbava motocykla kategórie L3e, L4e, L5e a L7e

Povinná výbava motocykla kategórie O2

Náhradné koleso s diskom a pneumatioku sa nevzťahuje na: