............................................................................................................... V ponuke Nové Extra Služby...................................................................................................................................................... Nový cenník platný od 15.5.2023...........................................................................................................................................

Kategórie vozidiel

Kategória
Podkategórie
Popis
Kategória L
dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky
L1e
ľahké dvojkolesové motorové vozidlo
L2e
trojkolesový motocykel
L3e
dvojkolesový motocykel
L4e
dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom
L5e
motorová trojkolka
L6e
ľahké štvorkolky
L7e
ťažké štvorkolky
Kategória M
motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä pre prepravu osôb a ich batožiny
M1
vozidla kategórie M s najviac 8 miestiami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča
M2
vozidla kategórie M s viac ako 8 miestiami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcu 5000 kg
M3
vozidla kategórie M s viac ako 8 miestiami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcu 5000 kg
Kategória N
motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované na prepravu nákladu
N1
vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg
N2
vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, ale neprevyšujúcou 12000 kg
N3
vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12000 kg
Kategória O
prípojné vozidlá
O1
vozidlá kategórie O s najväčšou prípostnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg
O2
vozidlá kategórie O s najväčšou prípostnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou 3500 kg
O3
vozidlá kategórie O s najväčšou prípostnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg, ale neprevyšujúcou 10000 kg
O4
vozidlá kategórie O s najväčšou prípostnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10000 kg
Kategória C
pásové traktory
Kategória C
pásové traktory
Kategória R
prípojné vozidlá za traktor
Kategória S
ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor
Kategória P
pracovné stroje
Kategória LS
snežné skútre
Kategória V
ostatné vozidla, ktoré sa nedajú zaradiť do predchadzajúcich kategorií