Počas korona opatrení Vás prosíme nosiť rúška vo všetkých priestoroch určených pre našich zákazníkov a dodržiavať odstup min. 2m!

Zákaz vychádzania sa na STK NEVZŤAHUJE

Vážení zákazníci, naša STK je otvorená. 

Podľa vyhlášky ÚVZ SR je cesta na STK  POVOLENÁ, teda zákazník, ktorý si ide dať spraviť STK-čku, nesmie byť pokutovaný.

Od 08.02.2021 do 19.03.2021 môžu vstúpiť do priestorov našej spoločnosti len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní a tiež osoby, ktoré spadajú pod výnimky podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47 z 5. februára 2021.

Dostanem počas krízovej situácie pokutu za prepadnutú STK?

Ak vám platnosť TK a EK skončila po vyhlásení mimoriadnej situácie (12.3.2020 a neskôr), predlžuje sa o tri mesiace.

 

Dňa 22.4.2020 schválila NR SR zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Okrem iného bolo do zákona doplnené ustanovenie týkajúce sa platnosti TK a EK nasledovne:

 

§ 170 b:

(4) Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie v období od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie sa predlžuje o tri mesiace.

(5)Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie v období od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie sa predlžuje o tri mesiace.

 

UPOZORNENIE:

Vážení zákazníci, berte do úvahy skutočnosť, ktorá sa týka poistenia zodpovednosti pri prevádzke vozidla, kedy v prípade neplatnej technickej alebo emisnej kontroly môže byť majiteľ vozidla vystavený regresnému konaniu o vymáhaní prípadnej škody v súvislosti s dopravnou nehodou.