............................................................................................................... V ponuke Nové Extra Služby...................................................................................................................................................... Nový cenník platný od 15.5.2023...........................................................................................................................................

Zákaz vychádzania sa na STK NEVZŤAHUJE

Vážení zákazníci, naša STK je otvorená. 

Podľa vyhlášky ÚVZ SR je cesta na STK  POVOLENÁ, teda zákazník, ktorý si ide dať spraviť STK-čku, nesmie byť pokutovaný.

Od 08.02.2021 do 19.03.2021 môžu vstúpiť do priestorov našej spoločnosti len osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 7 dní a tiež osoby, ktoré spadajú pod výnimky podľa § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47 z 5. februára 2021.

Dostanem počas krízovej situácie pokutu za prepadnutú STK?

Ak vám platnosť TK a EK skončila po vyhlásení mimoriadnej situácie (12.3.2020 a neskôr), predlžuje sa o tri mesiace.

 

Dňa 22.4.2020 schválila NR SR zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Okrem iného bolo do zákona doplnené ustanovenie týkajúce sa platnosti TK a EK nasledovne:

 

§ 170 b:

(4) Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie v období od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie sa predlžuje o tri mesiace.

(5)Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie v období od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie sa predlžuje o tri mesiace.

 

UPOZORNENIE:

Vážení zákazníci, berte do úvahy skutočnosť, ktorá sa týka poistenia zodpovednosti pri prevádzke vozidla, kedy v prípade neplatnej technickej alebo emisnej kontroly môže byť majiteľ vozidla vystavený regresnému konaniu o vymáhaní prípadnej škody v súvislosti s dopravnou nehodou.