Počas korona opatrení Vás prosíme nosiť rúška vo všetkých priestoroch určených pre našich zákazníkov a dodržiavať odstup min. 2m!

Stanica technickej kontroly
HUNCOVCE

Objednajte sa telefonicky z pohodlia Vášho domova

Volajte
052/4562347 pre TK a EK
alebo
0948 760 700, 052/456 2347 pre KO

Vykonávame  technické kontroly na tieto kategórie vozidiel – L,M,N,O,R,Ps,Ls a C.

ek

Vykonávame emisné kontroly na tieto kategórie motorových vozidiel: M,N,T 
 pre vznetový motor D/ BKAT, NKAT OBD pre zažihové motory  RKAT/OBD, LPG, CNG

ko

Kontroly originality na všetky kategórie vozidiel a pracovné stroje.